โครงการพัฒนาไอทีเพื่องานคณะสงฆ์ทั่วประเทศ คณะสงฆ์ภาค ๘

วัดไตรมิตรวิทยาราม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา ประวัติวัด ประวัติเจ้าอาวาสและเจ้าคณะปกครอง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐

สนับสนุนโดย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ (พิธียกเสาเอก – เสาโท)ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ (พิธียกเสาเอก – เสาโท)
ทอดถวาย ณ วัดประชาสามัคคีธรรม  บ้านเจริญสามัคคี ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ( ขึ้น ๓–๕ ค่ำ เดือน )
                   ด้วยคณะสงฆ์วัดประชาสามัคคีธรรมและคณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านเจริญสามัคคี มีมติร่วมกันที่จะก่อสร้างอุโบสถ  วัดประชาสามัคคีธรรม  เพื่อจะได้    ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นถาวรวัตถุในวัดวาอารามรักษาไว้ซึ่งพระสงฆ์ ดำรงไว้ซึ้งพระพุทธศาสนาจึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้
                ด้วยผลานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ร่วมกันทำบุญผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ขออนุโมทนา สาธุการให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่  ความสุขความเจริญเจริญด้วย จตุรพิธพรชัยทั้ง๔ ประการคืออายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณธนสารสมบัติจงมีแด่ท่านโดยทั่วกันทุกทิวาราตรีกาล จงทุกประการ เทอญ ฯ
กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ( ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕ )
เวลา  ๐๗.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ประธานคณะกรรมการกล่าวต้อนรับคณะผ้าป่าและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
เวลา  ๐๙.๕๙ น.   เตรียมพร้อมประกอบพิธียกเสาเอก-เสาโท อุโบสถ
เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ( ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ )
เวลา  ๐๗.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ประธานคณะกรรมการกล่าวต้อนรับคณะผ้าป่าและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
เวลา  ๐๘.๕๙ น.  เปิดรับไทยทานผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรม ยกเสาเอก – เสาโท ฯ
แวลา ๐๙.๕๙ น.    ประกกอบพิธียกเสาเอก  เสาโท   พระสงฆ์ ชยมงคลคาถา จบแล้วเจ้าภาพถวายไทยธรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา  ๑๓.๐๐ น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดสะเดาะเคราะห์ ต่อดวง ตั้งธาตุ ต่อชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองแล้วพระสงฆ์อนุโมทนา
วันจันทร์ ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ( ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ )
เวลา ๐๗.๐๐ น.    ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา ๐๙.๕๙ น.    ทำบุญร่วมญาติ  พร้อมถวายผ้าป่าสามัคคีจากสายต่าง ๆ
เวลา ๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๕.๐๐ น.    แห่พระประธาน(หลวงพ่อเจริญสามัคคีธรรม)รอบหมู่บ้าน
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระครูอุทัยวรคุณ  รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ        พระครูโอภาสธรรมารส   เจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ
พระครูวิสุทธิ์โพธารักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ     พระครูประชาธรรมโสภิต  เจ้าคณะตำบลหอคำ เขต ๑  เจ้าอาวาส
พระครูสุวัฒน์วิชัยกิจ    เจ้าคณะตำบลหนองเลิง เขต ๑      พระครูสีลสารกิตติคุณ  เจ้าคณะตำบลหนองเลิง  เขต ๒
กรรมการดำเนินงานฝ่ายสงฆ์
      พระอธิการสมรรถ  อาภสฺสโร   ประธานกรรมการ   พระชนะชัย   สติสัมปนฺโน  เลขานุการ  ผู้ประสานงาน    พระหนูพร  ฐานวโร  ผู้ช่วยเลขา ฯ 


ประธานอุปถัมภ์สายแจ้งวัฒนะ


คุณไพรศาล-คุณสุพรรษา ศรีพุทธา ด..พีรวิชญ์-..พีรดา ศรีพุทธา  คุณวสันต์-คุณอารีย์ ลุนหลัง   
หลวงตาคำจันทร์ - คุณยายมุย่   คึมยะราช  
 

รองประธานอุปถัมภ์

คุณกิติชัย  อยู่สุข และครอบครัว


ประธานอุปถัมภ์สายชลบุรี
คุณ ยุวัสดี ลีสมโภช  คุณ ประเทือง ออดไธสง   คุณ พรพจน์ ใจจินา คุณ บุญจันทร์ รสร้าง
คุณ สมชาย คุณสุรีพร ตามขมิ้น   อุทิศให้  กง ตามขมิ้น
รองประธานสายชลบุรี
คุณสุริยนต์  คุณประนัดดา  อ่างแก้ว พร้อมครอบครัว    คุณไพบูลย์  ลีสมโภช   คุณ  ส ท. ลำเนา หอมเลียง
คุณนพรัตน์ จุลทอง คุณสาวิตรี ลีสมโภช  (พร้อมครอบครัว ) อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

เชิญร่วมเป็นกรรมการ แจ้งรายชื่อมาที่ e mail : santiscnyl@gmail.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
2012 หลวงพ่อฝั่น จารุธมฺโม | Blogger Templates for HostGator Coupon Code Sponsors: WooThemes Coupon Code, Rockable Press Discount Code